Stipendium till minne av Bo Nordbäck

Stipendiet utdelas som uppmuntringspris till ungdomar som utdelningsåret fyller högst 18 år och bor inom det geografiska område som tillhörde Grangärde Vårdcentral år 2006.

Pristagaren skall utses senast 31/5 och priset utdelas under juni månad vid lämpligt tillfälle.

Första utdelningstillfället ägde rum 2007.

Årligen skall ett lämpligt belopp delas ut (för närvarande 1000 kr) så länge pengar finns på kontot.

Stipendiet utdelas till en person som kan anses vara ett föredöme för sina kamrater eller varit framgångsrik inom sitt område.

Stipendiekontot förvaltas gemensamt av Grangärde Hembygdsförening och Sunnansjö Byalag.

Förslag på pristagare inlämnas skriftligen till Sunnansjö Byalags kansli senast den 20/5 tillsammans med motivering.

Den som vill stödja stipendiekontot med ytterligare bidrag kan sätta in pengar på bankgiro nummer 464-6774 och märka talongen ”Till minne av Bo Nordbäck”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar