Sunnansjö får ny förskola!

Dagen D. Fullmäktige kommer som sista instans i frågan avgöra om den nedbrunna förskolan ska byggas upp igen på skolområdet, eller om delar av Solgärdet ska byggas om till förskola.

Det har varit en lång kamp bland många eldsjälar i Sunnansjö som fört frågan mot och med politiker. Egentligen skulle det inte behövt vara en sådan kamp men det beslutsunderlag som togs fram till politikerna var rejält vinklat (av inkompetens eller medvetet lär vi aldrig få veta), så det såg ut som ett nybygge var nära på dubbelt så dyrt som en ombyggnation. Kort sagt tog driftiga Sunnansjöbor själva fram ett verkligt kostnadsunderlag för ett nybygge och med försäkringspengar inräknade borde det kosta mer att bygga om Solgärdet mot att återuppbygga på skolområdet. Sedan följde en lång kamp att framföra denna verklighet till våra folkvalda samt bekämpa ett flertal andra besynnerliga påståenden.


När politikerna kom till fullmäktigemötet möttes de av närmare 200 demonstranter.

Inne i möteslokalen blev det så fullt att alla inte fick plats.
En radda talare pratade om frågan med replikeringar hit och dit. De flesta partiers talare fick rungande applåder av åhörarskaran medan de socialdemokratiska mest skapade ett upprört mummel. Roger Stål (S) hörde till den senare kategorin.

Ungefär 19:45, efter nästan tre timmar, hade frågan voterats och resultatet kungjordes:


Samtliga socialdemokrater löd under partipiskan och gav sina 22 röster för en ombyggnad av Solgärdet.
ALLA övriga partier med sammanlagt 23 ledamöter röstade för en nybyggnad på skolområdet.Sveriges Radio segerintervjuar Föräldraföreningens ordförande Ulla Barkman.
Alla åhörare jublade och kramade om varandra, unga som gamla.Nu fortsätter intressegruppen arbetet så att återuppbyggnaden kan gå smidigt och utan fler underligheter...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar