Stipendium till minne av Bo Nordbäck

Utdelas som uppmuntringspris till ungdomar som utdelningsåret fyller högst 18 år, och bor inom det geografiska området som tillhörde Grangärde Vårdcentral 2006.
Pristagaren skall utses senast den 21/5 och priset utdelas under juni månad vid lämpligt tillfälle.
Första utdelningstillfället ägde rum år 2007. Årligen skall ett lämpligt belopp utdelas (f.n. ca 500 kr) så länge pengar finns på kontot.
Stipendiet utdelas till en person som kan anses vara ett föredöme för sina kamrater eller varit framgångsrik inom sitt område.
Stipendiekontot förvaltas gemensamt av Grangärde Hembygdsförening och Sunnansjö Byalag.
Förslag på pristagare inlämnas skriftligen till Sunnansjö Byalags kansli senast 30/4 tillsammans med en motivering.
Den som vill stödja stipendiekontot med ytterligare bidrag kan sätta in pengar på bankkonto 464-6774 och märka talongen eller meddelande; "TILL MINNE AV BO NORDBÄCK".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar