Presentation: Vikasgården


Vikasgården är hemvist för Grangärdebygdens kulturförening. Föreningen bildades våren 2007 och kunde i april samma år flytta in i det vita huset på Vikasgården.

Berna Svensson, änka efter författaren och målaren Olle Svensson, lämnade sin kvarlåtenskap till förfogande för att skapa ett ”Olle-rum”. Vikasgården har blivit en ny kulturell mötesplats i Sunnansjö.

Föreningen vill värna om och göra bygdens kulturarv och göra kulturen tillgänglig för alla. Vi vill levandegöra personligheter och kulturella företeelser med anknytning till Grangärdebygden. Det innebär bland annat att sprida kunskap och kännedom om Eva Norberg, författarinna från Sunnansjö, och Olle Svensson.

Verksamheten består av Öppet Hus, söndagar sommartid, program, studiecirklar, osv. Vi deltar även i större arrangemang med andra aktörer. En av våra visioner är att atmosfären på Vikasgården ska vara rogivande och inspirerande.

anneli.gullmar@gmail.com

Adress:
Grytängsvägen 23
770 12 Sunnansjö


Visa större karta

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar