Presentation: Sunnansjö Fiskevårdsområdesförening


Bestämmelser och priser för fiskekort år 2014


Sportfiskekortet pris:
 Dagkort 50:-
 Årskort 200:-/kalenderår

Sportfiskekort gäller endast fiske med handredskap, vintertid även angling.
  

Hamptjärn

Fiskekort löses i automaten till ett pris av 100 kronor/dygn och kort. När Hakalam stängs för fiske säljs fiskekorten vid Järnhandeln istället för vid Hamptjärn.
Max 3 fiskar per kort. Kort gäller från kl: 00.00-24.00
1 spö per kort.


Visa större karta


Hakalam

Fiskekort löses i automaten som finns vid Hamptjärn till ett pris av 100 kronor/dygn och kort.
Max 3 fiskar per kort. Kort gäller från kl: 00.00-24.00
1 spö per kort


Visa större karta

Ortskort

Får lösas av alIa som är skiftesdelägare ingående i fiskevårdsområdet. Ortskort medför rätt till fiske med nät(undantag Olsjön), mjärde, ryssja, angling samt handredskap.
Mjärdar, ryssjor och kräftburar skall vara utmärkta med väl synligt flöte och märkt med namn, adress och telefonnummer. Detsamma gäller båtar.
Obs! Ej märkta redskap tas upp av tillsynet.


Fiskerättsbevis Pris 100:-/kalenderår
Fiskerättsbevis kan endast köpas hos Sunnansjö Järnhandel och Jan-Ersgården i Norhyttan. Fiskerättsbevis kan lösas av fiskerättsägare upptagen i fiskerättsförteckningen för fiskevårdsområdet, ett fiskerättsbevis per påbörjad (O,5)procentandel i området. Innehavare av fiskerättsbevis får utöva fiske enligt samma bestämmelser som innehavare av ortskort.

Samtliga fiskekort oeh fiskerättsbevis gäller for fiske i alla Fiskevårdsområdets vatten. Kräftfiske sker enligt särskilda bestämmelser.


Styrelsen
Sunnansjö fiskevådsområdesförening

Kontaktperson: Sven-Erik Malmkvist
 Adress:
 Gråvidevägen 3
 77135 Ludvika

Telefon: 0240 - 970 53 

Mobil:  070-542 68 51
sven.erik.malmkvist@gmail.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar