Presentation: Sunnansjö Serviceförening Ek. FöreningVisa större karta

STYRELSE:
 Kjell Lundberg, ordf.
 Mikael Classon, v.ordf.
 Ronny Eriksson, sekr.
 Ingemar Wahlström, kassör
 Lars-Åke Runnberg, Ulf Sjögren,
 Ulla Cassel

Suppleanter:
 Bertil Jutemalm, Stig Svensson
  


 

Huvudsaklig målsättning:
 Att starta en ny bensinstation som ersättning för den som togs bort i april 2009.

BENSINSTATIONEN ÄR NU KLAR FÖR ANVÄNDNING
 Den nya bensinstationen är döpt till SUNNANSJÖMACKEN
 Den 2 juli 2010 blev tankarna fyllda och station kördes igång
 Skyltningen har nu kompletterats med skyltar efter länsvägen samt en skylt på toppen av stolpen vid COOP-nära.
 Utrustning för kontroll av lufttryck och pumpning av däcken har nu installerats.
 Allt fungerar nu till full belåtenhet
 Alla är hjärtligt välkomna att tanka bensin 95 oktan eller diesel
 Alla bankkort kan användas men vi rekommenderar Dalvik-kort eller medmera-kort med Visa

 Invigningen genomfördes till allas belåtenhet
 Håkan Söderlund, VD för Dalvik Oil, Klippte bandet och förklarade macken för invigd.
 C.A 150 personer var närvarande och bland dem Göran Forsén och Daniel Nygren som var speciellt inbjudna.
 Samtliga bjöds på kaffe med tilltugg samt delades reklamprylar från Dalvik ut.
 Efter en del kompletterande detaljer anser vi nu att macken är komplett.
Dalvikkort
 De som önskar ansöka om det speciella Dalvikskortet till den nya macken kan hämta ansökningsblanketter på COOP-Nära i Sunnansjö
 De som inte har tecknat sig på listorna men är intresserade av att köpa andelar är naturligtvis välkomna att betala in 500:- per andel på vårt bankgiro  472-2468
 Ju fler vi är ju starkare blir vi.


Verksamhetsberättelse för Sunnansjö Serviceförening
Ekonomiska Förening, Verksamhetsåret 2016


Verksamheten vid vår bensinstation i Sunnansjö har nu varit i drift sedan juni 2010. Vi kan konstatera att köptroheten fortfarande är mycket god och då vi mestadels håller ett konkurrenskraftigt pris kan vi glädjas åt att resultatet håller sig inom våra prognoser som vi gjorde vid starten.

Under det gångna året har ett stort antal uppkomna fel fått åtgärdats. Det har varit åskoväder, strömavbrott, vilket har föranlett att vissa komponenter slogs ut och som vi har bytt ut. Tyvärr fortsätter viss skadegörelse. Det är många av oss i styrelsen som har fått rycka in vid dessa otaliga avbrott. Vi har tvättat hela tanken för att få den ren och snygg. Nya bokstäver till texten på tanken har vi klistrat upp. I övrigt har macken fungerat bra tack vare vår stationsföreståndare och personal på Coop. Ett stort tack!
Under året har en medlem lämnat föreningen och inbetalda insatser har minskat med     1st = 600 kr.
Verksamheten under året har resulterat i ett positivt resultat efter skatt på xxxxx kr som står till stämmans förfogande.

Styrelsen beslutade den 7 december att ge återbäring med 25 öre per liter. Dalviks Kvarn har gjort en sammanställning av de bränsleinköp som gjorts av våra medlemmar och som kvalificerar till återbäring. Summan blev endast 42.816 liter mellan tiden 1 april till 31 oktober och det blir 13.380 kr med moms. Som vi har både skrivit och meddelat vid de tidigare årsstämmorna så gäller tre kriterier för att få återbäring:

1. Man ska vara andelsägare/medlem i vår förening.
2. Man ska inneha ett Dalvikskort med sitt namn.
3. Man ska ha tankat på Sunnansjömacken.
Det är förvånansvärt få medlemmar som har Dalvikskort.

Som beslutades vid årsstämman 2016 har andelarnas värde den 1 april 2016 skrivits upp med 100 kr från 500 kr till 600 kr.
Bankerna tvingar oss att byta ut den nuvarande kortläsaren mot en ny. Den är relativt dyr och vi har ansökt om projektstöd hos länsstyrelsen i Dalarna. Vi har beviljats 50 % eller högst 28.000 kr. Utbytet skulle ha gjort detta år, men av olika skäl blev det inte så. Vi har ansökt om förlängning av slutdatumet till den 30 juni 2017.

Beträffande föreningens resultat och ställning hänvisas till resultat- och balansräkningarna. Anläggningen har mestadels fungerat och vi i styrelsen vill tacka alla andelsägare och övriga kunder för det gångna året och ser fram mot ett ännu bättre 2017.

2017-01-11 Styrelsen för Sunnansjö Serviceförening Ekonomiska Förening.

Kjell Lundberg (ordf.)
Mikael Claesson (v.ordf.)
Ingemar Wahlström (kassör)
Ulla Cassel     (sekr.)
Ronny Eriksson
Lars-Åke Runnberg
Ulf Sjögren
Bertil Jutemalm (suppl.)
Stig Svensson (suppl.)


Adress:
c/o Kjell Lundberg
Kvarngärdesvägen 30
770 12 Sunnansjö

Telefon: 0240-916 66
Mobil: 070-654 24 07
Mail: klu@telia.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar