Presentation: Grangärde Hembygdsförening


Grangärde Hembygdsförening bildades 1924 och hembygdsgården i Sunnansjö började byggas upp några år senare.

http://www.grangardehembygdsforening.se/


Gårdens byggnader och samlingar representerar dels den bergsmansmiljö som under 300 år präglade Grangärdebygden, dels den jord- och skogsbruksverksamhet som alltid funnits i dessa trakter men som efter järnbruksdöden i slutet av 1800-talet blev den dominerande näringen.

Den svedjefinska inflyttningen till Grangärde finnmark under 1600-talet hade också viss inverkan på bygdens jord och skogsbruk vilket framgår av samlingarna

Det äldsta föremålet på hembygdsgården är en dörr från tidigt 1400-tal. Den har sannolikt tillhört kapellet i Grytänge som var en föregångare till Grangärde Kyrka. Textilsamlingarna innehåller kläder som förr användes till vardag och fest. Grangärdedräkten, visas i en separat utställning. Inom området finns även ett arkiv med bl a material från hyttepoken.

Hembygdsgården visas under sommaren vid större evenemang och efter bokning.

En viktig uppgift för Grangärde Hembygdsförening är att stödja och främja hembygdsforskning. Vill Du också hjälpa till så tar vi tacksam emot gåvor på bankgiro 5921-3199, ange "hembygdsfond". 

Telefon: 0240-64 40 50
Mobil:  070-675 12 97
frodberget@spray.seVisa större karta

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar