Presentation: Sunnansjö herrgård


På denna plats låg tidigare den sk Hyttgården, en betydande bergsmansgård som ägdes av Måns Andersson vid sekelskiftet 1700. I mitten av 1700-talet tvingades sonen Anders Månsson sälja egendomen som köptes av Kronobefallningsmannen Zackarias Pomp. Hyttan som tidigare varit helt ägd av bergsmän, hade nu fått en delägare från ett högre samhällsskikt som dessutom inte var bergsman. Pomp sålde egendomen 1763 till brukspatron Johan Axel Cedercreutz, dåvarande ägare till Ludvika Bruk.

 Sunnansjö Herrgård präglas av den Karolinska arkitekturen från tidigt 1700-tal. Huvudbyggnaden uppfördes på 1760-talet i timmer och rödfärgades. I Mitten av 1800-talet fick huset sitt nuvarande utseende med vitmålad panel. De båda verandorna på norra och södra sidan tillkom också vid samma tid, liksom första delen av köksflygeln.

 Flyglarna byggdes omkring 1785 av slaggflis som putsades. Slaggflisen kom givetvis som en restprodukt från hyttverksamheten och fanns nära tillgänglig. I samband med den ”nya” gårdens tillkomst ändrades namnet ”Hyttgården” till ”Herrgården”.

Carl Reinhold Roth övertog 1836 Ludvika Bruk och kom då även att äga Sunnansjö Herrgård då delar av bruket tillhörde Ludvika sedan Cedercreutz tid. 1872 flyttade Carl Ehrenfrid Roth, som nygift med Caroline von Knorring in i Herrgården och de bodde där fram till Ehrenfrids död 1905. Caroline förvaltade gården fram till 1912 då dottern Astrid Tarras Wahlberg, även kallad ”Överstinnan” övertog egendomen som ny ägare fram till 1962 då Gerd Mohlin, dotter till Astrid tog över och skötte gården ända in på 1990-talet. Herrgården i Sunnansjö ägdes av ättlingar till Carl Reinhold Roth fram till 2009.
 Hyttverksamheten upphörde 1882 då masugnen ”blåstes” för sista gången. Två år senare 1884 tystnade också smedjorna. Verksamheten vid Sunnansjö Herrgård lades nu om till jord- och skogsbruk. Jordbruket i herrgårdens egen regi pågick fram till 1920 då det istället utarrenderades.

 Sunnansjö Herrgård har sedan 1905 enbart varit sommarbostad åt sina ägare, med undantag av tiden för de båda världskrigen då Stockholm tidvis utrymdes, och under de sk koksloven de stränga vintrarna på 1940-talet som var en föregångare till dagens sportlov.

 1995 förklarades Sunnansjö Herrgård som byggnadsminne, med 14 kulturskyddade byggnader.

 2009 övertogs Herrgården av familjen Rosin som nu bor på gården permanent året runt. Mats Rosins farfarsfar, Per-Johan Karlsson,1865-1940, var under några år den förste arrendatorn av jordbruket vid Herrgården omkring 1920. Farfar, Albert Karlsson, 1894-1981, bodde i trädgårdsmästarbostaden mellan åren 1954-1970, och var hela tiden knuten till Herrgården som en hjälpande hand.
 Arrendejordbruket lades ned vid herrgården en bit in på 1960-talet då åkermarken öster om gården såldes till tomtmark.

 /Mats Rosin
 -2010-

Kontaktperson: Mats Rosin
Telefon: 0240 - 910 05
Mobil:  070 - 652 66 36
mats.rosin@telia.com

Adress:
Hyttvägen 10
770 12 Sunnansjö


Visa större karta

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar